close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • AKTUALNOŚCI

 • 19 października 2017

  - Azerbejdżan jest dla nas ważnym partnerem, z którym chcemy rozwijać dobre i przyjazne relacje w takich dziedzinach jak energetyka, transport czy turystyka - powiedział szef polskiego MSZ podczas dzisiejszej wizyty w Baku.

  Minister Waszczykowski rozpoczął swoją wizytę w Azerbejdżanie od spotkania z prezydentem kraju Ilhamem Alijewem. - Wizyta polskiego ministra spraw zagranicznych jest dla nas kolejnym krokiem w rozwoju relacji dwustronnych - podkreślił prezydent Azerbejdżanu. Spotkanie poświęcono m.in. kwestiom bezpieczeństwa w regionie i zbliżającego się szczytu Partnerstwa Wschodniego i UE.


  Ważnym wątkiem rozmów była potrzeba realizacji zapisów podpisanej w czerwcu tego roku przez prezydentów Polski i Azerbejdżanu Wspólnej Deklaracji ws. mapy drogowej na rzecz Strategicznego Partnerstwa i Współpracy Gospodarczej. Zaznaczono, że będzie temu sprzyjać powołanie grupy roboczej ds. transportu, w ramach Międzyrządowej Komisji ds. Współpracy Gospodarczej.


  Z kolei z szefem azerbejdżańskiego MSZ Elmarem Mammadjarowem minister Witold Waszczykowski omówił sytuację bezpieczeństwa na Kaukazie Południowym oraz kwestię uregulowania konfliktu w Górskim Karabachu, również w kontekście niestałego członkostwa Polski w Radzie Bezpieczeństwa ONZ i ambicji Warszawy na tym forum. – Polska niezmiennie akcentuje potrzebę prowadzenia negocjacji pokojowych z poszanowaniem przez wszystkie strony fundamentalnych zasad porządku międzynarodowego  – podkreślił szef polskiego MSZ – Polska i Azerbejdżan to państwa zabiegające o stabilizację regionów, których są częścią – dodał szef polskiej dyplomacji.


  Rozmówcy pozytywnie ocenili przebieg negocjacji w sprawie nowej ramowej umowy o współpracy w świetle przygotowań do listopadowego szczytu Partnerstwa Wschodniego w Brukseli, podkreślając przy tym korzyści wynikające z zacieśniania relacji Azerbejdżanu z UE.


  Ministrowie zgodzili się, że należy nadać współpracy gospodarczej Polski i Azerbejdżanu większą dynamikę. Podkreślili też geopolityczną rolę i znaczenie Azerbejdżanu dla realizacji priorytetowej koncepcji connectivity – praktycznego zbliżenia państw Partnerstwa Wschodniego z UE poprzez rozbudowę korytarzy transportowych, budowę połączeń infrastrukturalnych, handlowych i energetycznych.


  W 2018 roku będziemy obchodzić stulecie odzyskania niepodległości przez Polskę i uzyskania niepodległości przez Azerbejdżan. Minister Waszczykowski zaproponował wykorzystanie tej okazji do organizacji wspólnych wydarzeń kulturalnych w obu państwach.


  Spotkania w Azerbejdżanie otworzyły trzydniową wizytę szefa polskiej dyplomacji na kaukazie Południowym. W kolejnych dniach Witold Waszczykowski odwiedzi Gruzję i Armenię.


  Biuro Rzecznika Prasowego

  Ministerstwo Spraw Zagranicznych

  0441 (1)
  0452
  0473

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: